Sprzedaż mieszkania własnościowego

Sprzedaż mieszkania własnościowego nie jest sprawą skomplikowaną, mimo formalności, które musimy załatwić. Należy jednak mieć świadomość tego, jakie dokumenty należy przygotować, jakie są niezbędne i w jaki sposób je uzyskać. Inną kwestią są trudności, które mogą wystąpić podczas skupu nieruchomości, a które mogą nas zaskoczyć. W artykule tym postaramy się wyjaśnić wszystkie ważne kwestie, które dotyczą sprzedaży mieszkania własnościowego.

Spis Treści

Sprzedaż mieszkania własnościowego — krok po kroku

Sprzedaż mieszkania, którego jesteśmy właścicielami, nie jest skomplikowana, aby ułatwić cały proces, należy podzielić ją na kilka podstawowych etapów, których dokładniejszy opis można znaleźć w artykułach na naszym blogu.

 • Pierwszym i najważniejszym krokiem jest uczciwa wycena naszej nieruchomości, jeśli posiadamy w tej kwestii jakiekolwiek doświadczenie, możemy wykonać je na własną rękę, jeśli nie, to możemy skorzystać z pomocy rzeczoznawcy lub firmy specjalizującej się w tego typu sprawach.
 • Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie mieszkania własnościowego do sprzedaży. Często konieczne jest przeprowadzenie odświeżenia, napraw czy drobnych prac remontowych.
 • Następnym punktem do odhaczenia jest przygotowanie ogłoszenia, które będzie zawierało zdjęcia i szczegółowe informacje dotyczące naszego mieszkania własnościowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ to właśnie ogłoszenie wpływa na ilość i opinie klientów, czyli potencjalnych, zainteresowanych kupców.
 • Następnie należy skomplementować wszystkie potrzebne dokumenty, które należy przedłożyć zarówno samemu kupującemu, jak i u notariusza.
 • Gdy znajdziemy zdecydowanego kupca, możemy przystąpić do zawarcia umowy kupna — sprzedaży. Bardzo ważne jest, aby posiadała ona wszystkie niezbędne informacje, nie tylko nasze dane osobowe, ale również dane dotyczące nieruchomości i informacje dotyczące przekazania nieruchomości.
 • Gdy mieszkanie zostanie sprzedane, musimy pamiętać o rozliczeniu liczników, rozwiązaniu umów z mediami oraz o przekazaniu kluczy nowemu nabywcy.
 • Ostatnim krokiem jest zapłata podatku do Urzędu Skarbowego.

Warunki sprzedaży mieszkania własnościowego

Aby sprzedać mieszkanie własnościowe, sprzedający musi mieć niezbędne dokumenty dotyczące prawa własności do nieruchomości. W sytuacji, gdy mamy takie prawo, możemy korzystać z mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem, wynająć je i uzyskiwać z niego dochody.

Nie należy zapominać, że w sytuacji, gdy jesteśmy właścicielami mieszkania, przysługuje nam także prawo do części wspólnych budynku, takich jak piwnica, klatka schodowa czy strych.

Sprzedaż mieszkania — spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania

Zdarza się, że nie posiadamy prawem do własności mieszkania, a mamy prawo własnościowe spółdzielcze. Nie oznacza to, że nie możemy sprzedać mieszkania. Możemy, jednak należy pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach, których należy dopilnować. Oczywiste jest, że mamy prawo swobodnie korzystać z naszej nieruchomości, jednak istnieją ingerencje, które wymagają kontaktu z  spółdzielnią, na przykład:

 • Wymiana liczników
 • Montaż klimatyzacji
 • Wyburzenie ścian
 • Wymiana okien
 • Zmiana przeznaczenia lokalu

Sprzedaż mieszkania własnościowego — podatek

W sytuacji, gdy podejmujemy decyzję o sprzedaży mieszkania własnościowego, musimy pamiętać o konieczności zapłacenia podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Istnieje tak konieczność, gdy sprzedający sprzedaje swoją nieruchomość przed upływem 5 lat od daty jego nabycia. Jest jednak wyjątek — nie musimy płacić podatku, jeśli chcemy przeznaczyć dochód na własne cele mieszkaniowe. Należy to zrobić w odpowiednim czasie, a dodatkowo zakupiona nieruchomość nie powinna służyć celom inwestycyjnym.

Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży mieszkania własnościowego?

Podczas sprzedaży mieszkania, nie tylko własnościowego, konieczne jest wcześniejsze zgromadzenie niezbędnych dokumentów, które w większości konieczne są do sporządzenia umowy kupna — sprzedaży. Są to między innymi:

 • Akt własności nieruchomości, którą chcemy sprzedać.
 • Jeśli nabyliśmy ją poprzez spadek, musimy zgromadzić poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie sądowe
 • Zaświadczenie wykluczające uchwałę rady gminy o rewitalizacji, pierwokup
 • Zgoda banku na wykreślenie hipoteki

Konieczne jest także posiadanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego dotyczącego rozliczenia ze spadków i darowizn w przypadku, gdy mieszkanie zostało nabyte po 1 stycznia 2007 w drodze:

 • Dziedziczenia
 • Polecenia darczyńcy
 • Darowizny
 • Zasiedzenia
 • Nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • Zachowku
 • Nieodpłatnej renty, służebności lub użytkowania

Dodatkowe dokumenty niezbędne podczas sprzedaży mieszkania

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są podstawą do podpisania umowy kupna — sprzedaży. Czasem jednak zdarza się, że konieczne jest skompletowanie dodatkowych dokumentów, zależnie od tego, czy kupujący nasza nieruchomość ich wymaga. Może się zdarzyć, że za porozumieniem stron odstąpicie od ich przedstawienia. Są to na przykład:

 • Zaświadczenie stwierdzające, że pod wskazanym adresem nie ma osób zameldowanych
 • Zaświadczenie dotyczące braku zaległości w spółdzielni
 • Zaświadczenie dotyczące braku zaległości od podatku
 • Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych (gdy sprzedający jest przedsiębiorcą)
 • Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w składkach (gdy sprzedający jest przedsiębiorcą)

Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną własność wraz z udziałami w nieruchomościach gruntowych

Innego kompletu dokumentów będziemy potrzebować w sytuacji, gdy chcemy sprzedać nieruchomość stanowiącą własność odrębną lub z udziałami w nieruchomościach gruntowych. W takiej sytuacji powinniśmy posiadać:

 • Numer księgi wieczystej
 • Zaświadczenie o braku uchwały rady gminy o rewitalizacji związanej z pierwokupem
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku
 • Zaświadczenie, które informuje o tym, że nieruchomość nie ma charakteru leśnego
 • Zaświadczenie o braku zaległości w podatkach od nieruchomości

Sprzedaż mieszkania własnościowego bez księgi wieczystej

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze sprzedażą lokalu własnościowego, czy też lokalu z udziałem w gruntach, to konieczne jest posiadanie numeru księgi wieczystej. Jeśli lokal nie posiada księgi wieczystej, możemy napisać oświadczenie sprzedającego zawierające informację o tym, że nasza nieruchomość nie jest objęta egzekucją i nie jest zabezpieczeniem dla żadnego organu.

Nietypowe przypadki podczas sprzedaży mieszkania własnościowego

Jak w każdym wypadku, również podczas sprzedaży mieszkania własnościowego należy mieć na uwadze, że może wystąpić konieczność skompletowania dodatkowych dokumentów, dotyczy to sytuacji, gdy na przykład:

 • Mieszkanie jest zadłużone
 • Mieszkanie sprzedawane jest z powodu rozwodu i jest to podział majątku
 • Sprzedajemy wyłącznie udziały w nieruchomości

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie własnościowe?

Każdy sprzedający stara się zrobić wszystko, by podczas sprzedaży mieszkania wszystkie zaległości finansowe były uregulowane. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, istnieje możliwość sprzedania nieruchomości zadłużonej, mimo pewnych ograniczeń. Formalności zależne są od tego, czy chodzi o zadłużenie w spółdzielni, czy o inne.

Jeśli chcemy sprzedać mieszkanie, które jest zadłużone w spółdzielni mieszkaniowej, konieczne jest przed sprzedażą uzyskanie na nią zgody spółdzielni. Niestety konieczne jest także uzyskanie zgody nabywcy na spłatę zadłużenia.

Sytuacja jest o wiele prostsza, jeśli chcemy sprzedać mieszkanie własnościowe objęte hipoteką. Pierwszą rzecz, którą musimy załatwić, jest zgoda banku na sprzedaż nieruchomości oraz uzyskanie od niego promesy, na której umieszczona jest kwota do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dzięki temu po sprzedaży mieszkania, cała suma zostanie wpłacona na konto banku, a pozostała część wypłacona nam.

Sprzedaż mieszkania własnościowego po rozwodzie

Bardzo często podczas rozwodu decydujemy się na sprzedaż mieszkania i podział majątku. Rzadziej zdarza się, że jedna ze stron chce dobrowolnie spłacić drugą. Po uzyskaniu rozwodu możemy sprzedać mieszkanie:

 • Za orzeczeniem sądu
 • Za pomocą rozdzielności majątkowej przed rozwodem

Sytuacja jest bardziej utrudniona, gdy podczas rozwodu jeden z małżonków chce go uzyskać z orzeczeniem winy drugiego. Po sprawie rozwodowej należy złożyć wniosek dotyczący podziału majątku, do którego należy dołączyć odpis z księgi wieczystej i wycenę nieruchomości.

Sprzedaż połowy mieszkania własnościowego

Najczęściej zdarza się, że chcemy sprzedać nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielami, ponieważ na przykład odziedziczyliśmy ja w drodze spadku. Taką decyzję podejmują osoby, które mają trudności z porozumieniem się z innymi dziedziczącymi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie ma potrzeby uzyskiwania zgody innych współwłaścicieli.

Sprzedaż połowy mieszkania własnościowego przez komornika

Niestety sytuacja, w której współwłaściciel naszej nieruchomości ma długi nie jest rzadka. Jest to również zagrożenie dla nas, ponieważ komornik może zająć mieszkanie mimo występowania innych współwłaścicieli. Kodeks Cywilny jasno mówi, że następuje w takiej sytuacji sprzedaż ułamkowa, a mieszkanie musi zostać wycenione przez rzeczoznawcę. Dopiero wtedy następuje licytacja komornicza części mieszkania, która należy do dłużnika.

Kto dziedziczy mieszkanie własnościowe?

Dziedziczenie mieszkania zawsze odbywa się drogą spadku lub dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie ustawowe

Jest to dziedziczenie, w którym zmarły nie pozostawił testamentu. Oczywiste jest, że takie prawo w pierwszej kolejności posiadają członkowie rodziny z pierwszej linii, czyli małżonek i dzieci w równych częściach. W sytuacji, gdy zmarły nie posiadał dzieci, to spadek należy się jego rodzicom i małżonkowi. Jeśli natomiast ci również nie żyją, to przechodzi on do małżonka i dzieci rodzeństwa. Małżonek dostanie cały spadek dopiero w przypadku, gdy wszystkie wymienione osoby nie żyją.

Jeśli zmarły nie tylko nie posiada dzieci, dalszej rodziny, ale również nigdy nie był w związku małżeńskim, to w takiej sytuacji spadek przypada gminie, w które był zameldowany. Jeśli nie był nigdzie zameldowany i nie uda się ustalić jego adresu, to majątek przechodzi do Skarbu Państwa.

Dziedziczenie przez testament

Najprostszym i najbardziej jasnym rodzajem dziedziczenia jest pozostawiony przez spadkodawcę testament. Niestety, mimo tego, że przepisał on swój majątek jednej wybranej osobie, może ona po jego śmierci zostać zmuszona do wypłaty zachowku pozostałym członkom rodziny, którzy czują się poszkodowani. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zostali oni wcześniej wydziedziczeni.

W obu tych przypadkach spadkobiercy zmuszeni są do dopełnienia niezbędnych formalności jak na przykład zgłoszenie nabycia spadku, zapłata podatku od darowizny.

Sprzedaj nam swoją nieruchomość

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę

Komentarze

Użytkownik strony Robtom

Marek 04.10.2023 14:56

Słyszałem, że teraz trzeba załatwić nowy dokument świadectwo energii? Co to w ogóle jest i gdzie mam się po to zgłosić?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Marek

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 04.10.2023 14:57

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane także certyfikatem energetycznym, to dokument informujący o energetycznej wydajności budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest to informacja o zużyciu energii przez dany budynek i ocena jego efektywności energetycznej. Certyfikat energetyczny zawiera dane dotyczące zużycia energii na ogrzewanie, chłodzenie, wentylację, ciepłą wodę użytkową i inne aspekty związane z zużyciem energii.

Certyfikat energetyczny jest ważny i często jest wymagany podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Jest to narzędzie, które pomaga potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenić, jakie będą koszty eksploatacji budynku pod względem zużycia energii.

Aby uzyskać certyfikat energetyczny, zazwyczaj należy skontaktować się z uprawnionym do tego inspektorem energetycznym lub specjalistą ds. certyfikacji energetycznej. Inspektor przeprowadza ocenę budynku, zbiera dane i przygotowuje dokument zawierający informacje o efektywności energetycznej nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz uzyskać certyfikat energetyczny dla swojej nieruchomości, oto kroki, które zazwyczaj musisz podjąć:

1`. Skontaktuj się z inspektorem energetycznym

Znajdź specjalistę ds. certyfikacji energetycznej, który jest uprawniony do wydawania certyfikatów energetycznych w Twoim regionie.

2. Umów inspekcję

Umów się na wizytę inspektora, który oceni budynki i zbierze niezbędne dane.

3.Przygotuj dokumentację

Przygotuj dokumentację budynku, taką jak plany budowlane, informacje o systemach grzewczych i chłodzących, izolacji itp., które mogą być przydatne podczas inspekcji.

4. Zapłać za usługę:

 Inspektor zazwyczaj pobiera opłatę za swoje usługi.

5. Oczekuj na certyfikat:

Po przeprowadzeniu inspekcji i analizie danych, inspektor wyda certyfikat energetyczny, który możesz wykorzystać w przypadku wynajmu lub sprzedaży nieruchomości.

 

Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące certyfikatów energetycznych mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lokalnymi władzami lub specjalistą ds. certyfikacji energetycznej, aby dowiedzieć się, jakie dokładne wymagania obowiązują w Twojej lokalizacji.

Użytkownik strony Robtom

Natalia 24.10.2023 20:57

Czy istnieją jakieś opłaty i podatki związane z transakcją sprzedaży nieruchomości?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Natalia

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 24.10.2023 21:19

Tak, w transakcji sprzedaży nieruchomości zwykle występują opłaty i podatki, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od zysków kapitałowych, opłaty notarialne, opłaty rejestracyjne, prowizja pośredników nieruchomości, koszty dokumentów i prowizja bankowa (jeśli korzystasz z kredytu hipotecznego). Warto dokładnie zrozumieć, jakie koszty będą związane z daną transakcją i uwzględnić je w budżecie.

Użytkownik strony Robtom

Nikodem 01.11.2023 18:37

Jakie dokumenty są konieczne do przygotowania przed rozpoczęciem procesu sprzedaży mieszkania własnościowego?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Nikodem

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 01.11.2023 18:51

Przed rozpoczęciem procesu sprzedaży mieszkania własnościowego konieczne jest przygotowanie kilku kluczowych dokumentów, takich jak:

 1. Akt Własności
 2. Dokumenty Tożsamości Sprzedającego
 3. Umowa Kupna-Sprzedaży
 4. Ostatni Akt Notarialny
 5. Dokumenty Potwierdzające Stan Prawny Mieszkania
 6. Ostatni Rachunek za Media
 7. Zaświadczenie o Zadłużeniu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej (jeśli dotyczy)
 8. Dokumenty Techniczne
 9. Zaświadczenie o Braku Zobowiązań Podatkowych
 10. Oświadczenie o Stanie Prawnym Mieszkania
 11. Dokumenty Potwierdzające Zmiany w Lokalu
 12. Potwierdzenie Ubezpieczenia Nieruchomości (jeśli dotyczy)

Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są zgodne z lokalnymi przepisami i gotowe do procesu sprzedaży.

Użytkownik strony Robtom

Kai 03.11.2023 09:38

Jakie prace przygotowawcze mogą być konieczne przed wystawieniem mieszkania na sprzedaż?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Kai

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 03.11.2023 09:52

Przed wystawieniem mieszkania na sprzedaż, istnieje kilka prac przygotowawczych, które mogą poprawić atrakcyjność nieruchomości i zwiększyć jej wartość rynkową. Oto kilka potencjalnych prac przygotowawczych:

Generalne Sprzątanie:

 • Grundowne sprzątanie mieszkania, w tym czyszczenie podłóg, okien, ścian, mebli, a także usuwanie wszelkich zabrudzeń.

Naprawy i Poprawki:

 • Wykrycie i naprawa wszelkich usterek, takich jak przecieki w instalacjach, uszkodzenia ścian czy podłóg. Poprawki estetyczne, takie jak malowanie, również mogą być pomocne.

Profesjonalne Fotografie Nieruchomości:

 • Zatrudnienie profesjonalnego fotografa do wykonania wysokiej jakości zdjęć mieszkania, które będą prezentować je w najlepszym świetle.

Organizacja i Umeblowanie:

 • Organizacja przestrzeni i umieszczenie strategicznie ustawionych mebli może sprawić, że mieszkanie będzie wydawało się bardziej przestronne i atrakcyjne.

Aktualizacja Dekoracji:

 • W razie potrzeby, odświeżenie dekoracji, takich jak zasłony, poduszki, czy inne dodatki, aby nadać mieszkaniu nowoczesny wygląd.

Oczyszczenie Przestrzeni Zewnętrznej:

 • Jeśli mieszkanie ma dostęp do przestrzeni zewnętrznej, np. balkonu czy ogrodu, upewnienie się, że te obszary są również atrakcyjne, może być kluczowe.

Podniesienie Standardu Wykończenia:

 • Jeśli budżet pozwala, rozważenie podniesienia standardu wykończenia w najbardziej strategicznych obszarach, takich jak kuchnia czy łazienka.

Przegląd Systemów i Urządzeń:

 • Sprawdzenie, czy wszystkie systemy, takie jak ogrzewanie, wentylacja, czy instalacje elektryczne, działają sprawnie. To ważne dla potencjalnych nabywców.

Przygotowanie Dokumentacji:

 • Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów, takich jak plany mieszkania, dokumentacja techniczna, rachunki za media, a także wszystkie inne istotne informacje dla potencjalnych nabywców.

Oznakowanie Miejsc Parkingowych (jeśli dotyczy):

 • Jeśli mieszkanie posiada przypisane miejsce parkingowe, jasne oznakowanie i ewentualne poprawki w tym obszarze mogą być ważne.

Prace przygotowawcze mogą różnić się w zależności od indywidualnych cech mieszkania i lokalnych oczekiwań rynkowych. Dobra prezentacja i zadbanie o wszelkie detale mogą istotnie wpłynąć na przyciągnięcie potencjalnych nabywców.

Użytkownik strony Robtom

Matthew 07.11.2023 18:55

Czy istnieją konkretne przepisy prawne, które regulują sprzedaż mieszkań własnościowych?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Matthew

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 07.11.2023 19:10

Przepisy prawne regulujące sprzedaż mieszkań własnościowych mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Poniżej przedstawiam ogólne kategorie przepisów, które często występują w kontekście sprzedaży mieszkań własnościowych, jednak zawsze ważne jest sprawdzenie aktualnych regulacji obowiązujących w danym obszarze:

Prawo Nieruchomości:

 • Zawiera podstawowe przepisy dotyczące nabywania, posiadania, i przekazywania praw do nieruchomości, w tym mieszkań własnościowych.

Prawo Konsumenckie:

 • Ochrona praw konsumentów w procesie sprzedaży, w tym prawo do informacji, odstąpienia od umowy, i inne.

Umowy Kupna-Sprzedaży:

 • Określające warunki transakcji, w tym cenę, terminy płatności, i inne szczegóły. W niektórych jurysdykcjach umowy takie muszą być sporządzone notarialnie.

Przeszłość Kryminalna:

 • W niektórych miejscach sprzedający może być zobowiązany do udostępnienia informacji na temat swojej przeszłości kryminalnej w związku z nieruchomością.

Podatki od Nieruchomości:

 • Przepisy dotyczące opodatkowania nieruchomości, w tym obowiązki podatkowe związane ze sprzedażą.

Dokumentacja Techniczna:

 • Wymogi dotyczące posiadania i dostarczania dokumentacji technicznej nieruchomości, takiej jak plany budynku czy ewentualne certyfikaty energetyczne.

Prawo Spółdzielcze (jeśli dotyczy):

 • W przypadku mieszkań własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, przepisy specyficzne dla tego rodzaju własności.

Prawo Konieczności Przesiedlenia Lokatorów:

 • Przepisy regulujące ewentualne przesiedlenie lokatorów, jeśli mieszkanie jest wynajmowane.

Prawo Własnościowe:

 • Ogólne zasady dotyczące prawa własności, w tym zasady dziedziczenia, prawa do dysponowania nieruchomością itp.

Warto zauważyć, że te przepisy mogą ulegać zmianom, a ich szczegółowy zakres zależy od konkretnych regulacji w danym kraju, stanie czy regionie. Przed rozpoczęciem procesu sprzedaży zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach, aby upewnić się, że wszelkie czynności są zgodne z aktualnym prawem.

 


 

Użytkownik strony Robtom

Władek 11.11.2023 08:57

Czy istnieją specjalne dokumenty czy zgody, które są konieczne do przeprowadzenia transakcji?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Władek

Użytkownik strony Robtom

Walor 11.11.2023 09:05

Podczas transakcji najmu mogą być wymagane różne dokumenty i zgody, takie jak:

 1. Umowa Najmu: Określa warunki najmu.
 2. Spis Inwentarza: Opisuje stan nieruchomości przed przekazaniem.
 3. Zgoda na Przegląd Kredytowy: Dla oceny zdolności finansowej najemcy.
 4. Referencje od Poprzednich Wynajmujących: Potwierdzają wcześniejsze doświadczenia najemcy.
 5. Zgoda na Przegląd Przeszłości Kryminalnej: W celu zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości.
 6. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej: Wymagane od najemcy.
 7. Zgoda na Przegląd Mieszkania: Dla przeglądu w określonych warunkach.
 8. Dokumenty Tożsamości i Zatrudnienia: Potwierdzają tożsamość, źródło dochodu i zatrudnienie najemcy.
 9. Dodatkowe Lokalne Dokumenty i Zgody: Zależne od lokalnych przepisów.

Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie dokumenty są zgodne z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym regionie.

Użytkownik strony Robtom

Julek 14.11.2023 15:59

Jakie są główne kroki i dokumenty wymagane przy przeprowadzaniu transakcji sprzedaży mieszkania?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Julek

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 14.11.2023 15:59

Podstawowe kroki i dokumenty przy sprzedaży mieszkania to:

 1. Umowa przedwstępna ustala warunki transakcji.
 2. Akt notarialny przenosi własność.
 3. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach jest wymagane.
 4. Wymagane są aktualne dowody tożsamości.
 5. Sprzedający składa oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości.
 6. Deklaracja o powierzchni może być potrzebna.
 7. Zgoda współwłaścicieli jest konieczna, jeśli mieszkanie jest współwłasnościowe.
 8. Jeśli istnieje kredyt hipoteczny, wymagana jest zgoda banku.
 9. Ostatecznym krokiem jest podpisanie aktu notarialnego.

Należy zawsze skonsultować się z prawnikiem, ponieważ procedury mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów.

Użytkownik strony Robtom

Bartosz 10.01.2024 10:34

Jak samemu przeprowadzić wycenę nieruchomości i czy warto to robić?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Bartosz

Użytkownik strony Robtom

Walor 10.01.2024 10:52

Panie Bartoszu, samodzielna wycena nieruchomości może być przeprowadzona poprzez analizę rynku, porównanie cen podobnych nieruchomości w okolicy, uwzględnienie stanu i cech konkretnej nieruchomości, ale warto pamiętać, że taka wycena może nie być dokładna jak profesjonalna ocena rzeczoznawcy, która jest zalecana, zwłaszcza w przypadku transakcji o wysokiej wartości.

Opublikuj komentarz