Zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu – Kompleksowy Przewodnik

Spis Treści

Zrzeczenie się spadku już po jego przyjęciu może wydawać się skomplikowane i obwarowane wieloma formalnościami, jednak jest to proces możliwy do zrealizowania pod pewnymi warunkami. Poniższy kompleksowy przewodnik przybliża kwestię odstąpienia od spadku po jego wcześniejszym przyjęciu, uwzględniając aspekty prawne, proceduralne oraz potencjalne konsekwencje takiego działania.

Słowo na rozpoczęcie

Zrzeczenie się spadku jest czynnością prawną, która pozwala osobie uprawnionej do dziedziczenia na formalne odrzucenie przysługujących jej praw do spadku. Proces ten jest stosunkowo prosty, gdy zostanie podjęty przed formalnym przyjęciem spadku, jednak sytuacja komplikuje się, gdy spadek został już przyjęty, niezależnie od tego, czy stało się to w sposób wyraźny, czy też milczący.

143472827_m_normal_none

Przyjęcie spadku

Przyjęcie spadku jest formalnym aktem prawym, przez który spadkobierca zgadza się na objęcie zarówno majątku, jak i potencjalnych długów zmarłego. Może odbywać się na dwa sposoby:

 • wyraźnie, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego lub pisemnego do sądu, 
 • milcząco, na przykład przez dysponowanie majątkiem spadkowym. 

Decyzja o przyjęciu spadku wiąże się z przejęciem pełnej odpowiedzialności za spadek, co wymaga rozważenia potencjalnych korzyści i obciążeń takich jak:

Korzyści z przyjęcia spadku

 • Dziedziczenie majątku: Przyjęcie spadku umożliwia przejęcie wszystkich składników majątkowych zmarłego, w tym nieruchomości, rachunków bankowych, inwestycji oraz przedmiotów osobistych.
   
 • Prawa do dochodów: Spadkobierca może korzystać z wszelkich dochodów generowanych przez majątek spadkowy, takich jak czynsze za wynajem nieruchomości czy dywidendy z akcji.
   
 • Kontrola nad majątkiem: Przyjęcie spadku daje pełną kontrolę nad zarządzaniem majątkiem spadkowym, co pozwala na jego optymalne wykorzystanie lub sprzedaż.
   
 • Możliwość spłacenia długów: Dziedzicząc majątek, spadkobierca może wykorzystać część środków na pokrycie ewentualnych zobowiązań zmarłego, o ile stan majątku na to pozwala.

Obciążenia wynikające z przyjęcia spadku

 • Odpowiedzialność za długi: Przyjęcie spadku oznacza również przejęcie odpowiedzialności za wszystkie długi zmarłego, które mogą znacznie obciążyć wartość dziedzictwa.
   
 • Podatki i opłaty: Spadkobierca może być zobowiązany do zapłaty podatku od spadków oraz innych opłat prawnych związanych z przekazaniem majątku.
   
 • Zobowiązania prawne: Przyjęcie spadku wiąże się z koniecznością uregulowania wszelkich spraw prawnych, w tym testamentów, umów czy spadkowych roszczeń innych osób.
   
 • Potencjalne konflikty: Dziedziczenie majątku może prowadzić do konfliktów rodzinnych lub prawnych, zwłaszcza w przypadku niejasności testamentowych lub spornych roszczeń.

Może Cię zainteresować artykuł: DZIEDZICZENIE DŁUGÓW PO RODZICACH - CZY DZIECI MUSZĄ SPŁACAĆ ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW?

Zasady ogólne zrzeczenia się spadku

Zrzeczenie się spadku to poważna decyzja prawna, pozwalająca odrzucić przysługujące prawa do dziedziczenia. Proces ten musi zostać zainicjowany przed formalnym przyjęciem spadku, a jego realizacja odbywa się poprzez akt notarialny, co zapewnia zabezpieczenie prawne. Taka decyzja jest nieodwracalna i wpływa nie tylko na sytuację materialną rezygnującego spadkobiercy, ale również na rozdział majątku wśród pozostałych spadkobierców. Zrzeczenie może również obejmować długi spadkowe, co jest istotnym elementem do rozważenia przed podjęciem ostatecznej decyzji. Z tego powodu zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, który pomoże ocenić wszystkie za i przeciw takiej decyzji.

149588304_m_normal_none

Zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu

Zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu to wyjątkowo skomplikowany proces prawny, możliwy tylko w szczególnych okolicznościach. Zasadniczo, po formalnym zaakceptowaniu spadku, czy to przez wyraźne oświadczenie, czy milczące przyjęcie (np. przez dysponowanie majątkiem), spadkobierca przejmuje pełną odpowiedzialność za dziedzictwo, w tym za długi. Od tej reguły są jednak wyjątki, gdy możliwe jest wycofanie się z przyjęcia spadku, np. przy odkryciu nowych, nieznanych wcześniej długów przewyższających wartość majątku. W takich przypadkach, konieczna jest interwencja sądu i przedstawienie mocnych dowodów na to, że decyzja o przyjęciu spadku była podjęta bez pełnej wiedzy o stanie majątku. Procedura ta wymaga specjalistycznej wiedzy prawnej i często współpracy z doświadczonym prawnikiem.

Procedura zrzeczenia się spadku po jego przyjęciu

 1. Zgromadzenie dokumentacji: Przed złożeniem wniosku o zrzeczenie się spadku, należy zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające, że przyjęcie spadku nastąpiło pod wpływem błędu lub że odkryto nowe, istotne okoliczności.
 2. Złożenie wniosku do sądu: Następnie, spadkobierca musi złożyć wniosek do sądu o zezwolenie na zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie decyzji wraz z odpowiednią dokumentacją.
 3. Postępowanie sądowe: Rozpatrzenie wniosku odbywa się w ramach postępowania sądowego. Sąd analizuje przedstawione dowody i okoliczności związane z przyjęciem spadku.
 4. Decyzja sądu: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, sąd podejmuje decyzję o możliwości zrzeczenia się spadku. Jeśli sąd uzna wniosek za uzasadniony, wyda postanowienie pozwalające na zrzeczenie się spadku.
 5. Rejestracja zrzeczenia: Po uzyskaniu zgody sądu, zrzeczenie się spadku musi być odpowiednio zarejestrowane, co finalizuje cały proces.

 

Zalecenia jak się przygotować do procesu zrzeczenia się spadku

W przypadku rozważania zrzeczenia się spadku po jego przyjęciu, istnieje kilka kluczowych zaleceń, które warto wziąć pod uwagę, aby proces przebiegł możliwie gładko i zgodnie z prawem:

 • Konsultacja z prawnikiem: Zdecydowanie zaleca się skonsultowanie się z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w prawie spadkowym. Prawnik pomoże zrozumieć wszystkie konsekwencje związane z zrzeczeniem się spadku oraz oceni szanse na powodzenie w procesie sądowym.
 • Dokładna analiza sytuacji: Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować całą sytuację majątkową spadku, w tym potencjalne długi i zobowiązania, a także wartość majątku. Ważne jest, aby mieć pełną świadomość skutków zrzeczenia się spadku.
 • Zgromadzenie dokumentacji: Niezbędne będzie zgromadzenie wszelkiej dokumentacji dotyczącej spadku, w tym testamentu, aktu notarialnego przyjęcia spadku, dowodów na ewentualne długi oraz dowodów mogących uzasadnić decyzję o zrzeczeniu się spadku (np. dokumenty ukazujące nieznane wcześniej długi).
 • Szybkie działanie: Czas ma kluczowe znaczenie, ponieważ proces zrzeczenia się spadku po jego przyjęciu może być możliwy tylko w określonych okolicznościach i wymagać będzie działania w określonym terminie.
 • Przygotowanie wniosku do sądu: Z pomocą prawnika należy przygotować wniosek do sądu wraz z dokładnym uzasadnieniem decyzji o zrzeczeniu się spadku. Ważne jest, aby wniosek był kompletny i zawierał wszystkie niezbędne argumenty oraz załączniki.
 • Psychologiczne przygotowanie: Proces sądowy może być stresujący i czasochłonny. Warto być przygotowanym na różne scenariusze, w tym na konieczność uczestnictwa w rozprawach sądowych i możliwość konfrontacji z innymi spadkobiercami.
 • Rozważenie alternatywnych opcji: Warto również rozważyć inne dostępne opcje, takie jak sprzedaż części majątku w celu pokrycia długów, negocjacje z wierzycielami czy możliwość odrzucenia spadku przez innych spadkobierców.

Mowa końcowa

Zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu w Polsce jest procesem skomplikowanym, możliwym jedynie w określonych sytuacjach, takich jak odkrycie nieznanych wcześniej długów przewyższających wartość majątku. Proces wymaga złożenia wniosku do sądu oraz przedstawienia odpowiednich dowodów. Kluczowe kroki obejmują zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, złożenie wniosku do sądu, przeprowadzenie postępowania sądowego i ostateczne zarejestrowanie zrzeczenia się spadku po uzyskaniu zgody sądu. Zaleca się konsultację z prawnikiem specjalizującym się w prawie spadkowym, dokładną analizę sytuacji majątkowej spadku oraz przygotowanie na proces sądowy. Rozważenie alternatywnych opcji, takich jak sprzedaż majątku czy negocjacje z wierzycielami, również jest kluczowe.
 

Sprzedaj nam swoją nieruchomość

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę

Komentarze

Użytkownik strony Robtom

Karolina 04.10.2023 14:46

Jestem młoda dziewczyną i dostałam spadek po zmarłej babci. Czy muszę zapłacić jakiś podatek od spadku?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Karolina

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 04.10.2023 14:47

Opodatkowanie spadku zależy od przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, wiele krajów opodatkowuje spadki w pewnych okolicznościach. Jednak obowiązujące przepisy mogą się znacząco różnić w zależności od kraju, a także od wartości spadku i stopnia pokrewieństwa między spadkobiercą a zmarłym

Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych informacji:

1. Wysokość spadku

W niektórych krajach spadki są opodatkowane tylko wtedy, gdy wartość spadku przekracza określoną kwotę. Jeśli spadek jest niewielki, możesz być zwolniona z opodatkowania.

2.Stopień pokrewieństwa

W wielu jurysdykcjach spadki między najbliższymi krewnymi, takimi jak dzieci czy wnuki, mogą być zwolnione z podatku lub podlegać niższym stawkom podatkowym niż spadki między osobami niebędącymi w tak bliskim pokrewieństwie.

3. Zwolnienia podatkowe

W niektórych krajach istnieją zwolnienia podatkowe na spadki, które obejmują określone rodzaje nieruchomości lub składniki majątku, takie jak domy mieszkalne.

4.Ograniczenia czasowe

W niektórych przypadkach możesz być zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej od spadku w określonym czasie po otrzymaniu spadku.

Aby dowiedzieć się, czy musisz zapłacić podatek od spadku i jaki będzie jego zakres, najlepiej jest skonsultować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w sprawach spadkowych w Twoim kraju. Pomogą Ci oni zrozumieć obowiązujące przepisy i ewentualne ulgi podatkowe, które mogą Ci przysługiwać w związku ze spadkiem po zmarłej babci. Warto również dowiedzieć się o wszelkich dokumentach, które musisz złożyć w lokalnym urzędzie podatkowym w celu dopełnienia formalności związanych z podatkiem od spadku.

Użytkownik strony Robtom

Natan 05.10.2023 13:28

Dostałem w spadku długi mojego ojca. Co mogę zrobić?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Natan

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 05.10.2023 13:28

Jeśli odziedziczyłeś długi po swoim ojcu, istnieje kilka kroków, które warto podjąć, aby uregulować tę sprawę:

 • Skonsultuj się z prawnikiem: To pierwszy i bardzo ważny krok. Skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach spadkowych i długach, który pomoże Ci zrozumieć sytuację prawno-finansową oraz zasady dziedziczenia długów w Twoim kraju.
 • Zbierz dokumenty: Przygotuj dokumentację dotyczącą długów swojego ojca, taką jak umowy kredytowe, umowy pożyczek, rachunki itp. Dokładna dokumentacja będzie istotna w procesie rozwiązywania sprawy.
 • Sprawdź dziedziczenie: W niektórych przypadkach długi mogą być spłacone z masy spadkowej (majątek pozostawiony przez zmarłego), zanim zostaną podzielone między beneficjentów spadku. Warto to sprawdzić, ponieważ może to wpłynąć na wielkość długów, które odziedziczyłeś.
 • Ocen ryzyko: Razem z prawnikiem ocenić ryzyko związanego z odziedziczeniem długów. Nie zawsze jesteś zobowiązany spłacić długi swojego ojca z własnych środków. Zależy to od konkretnych przepisów prawnych i okoliczności.
 • Kontakt z wierzycielami: Jeśli jesteś odpowiedzialny za spłatę długów, skontaktuj się z wierzycielami, aby omówić możliwość restrukturyzacji długu, negocjacji spłaty lub uzyskania informacji na temat warunków spłaty.
 • Rozważ bankructwo: W skrajnych przypadkach, jeśli długi są bardzo duże i nie jesteś w stanie ich spłacić, możesz rozważyć ogłoszenie bankructwa. To skomplikowana i ostateczna decyzja, dlatego powinieneś skonsultować się z prawnikiem przed jej podjęciem.
 • Zabezpiecz swoje finanse osobiste: Upewnij się, że Twoje osobiste aktywa i finanse są dobrze zabezpieczone przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest indywidualna, a przepisy prawne dotyczące dziedziczenia długów różnią się w zależności od kraju i stanu prawnego. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć Twoje konkretne obowiązki i opcje w kontekście odziedziczonych długów.

Użytkownik strony Robtom

Krystyna 24.10.2023 07:56

Jakie są konsekwencje prawne zrzeczenia się spadku, zarówno pozytywne, jak i negatywne?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Krystyna

Użytkownik strony Robtom

Walor 24.10.2023 08:22

Zrzeczenie się spadku ma pozytywne strony, takie jak uniknięcie długów spadkodawcy i zobowiązań finansowych oraz ochrona własnego majątku.
Jednak wiąże się z utratą aktywów, brakiem kontroli nad spadkiem, utratą dziedzictwa rodzinnej nieruchomości i brakiem udziału w podziale majątku spadkowego. 
Ostateczne konsekwencje zależą od indywidualnych okoliczności i stanu prawnego. 
Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby zrozumieć dokładnie, jakie konsekwencje ma zrzeczenie się spadku i jakie opcje są dostępne.

Użytkownik strony Robtom

Antoni 24.10.2023 15:25

Jakie są kroki i procedury związane z zrzeczeniem się spadku po jego przyjęciu?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Antoni

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 24.10.2023 15:28

Aby zrzec się spadku po jego przyjęciu, musisz skonsultować się z prawnikiem, złożyć oficjalne oświadczenie o zrzeczeniu w sądzie lub urzędzie notarialnym, powiadomić innych spadkobierców (jeśli istnieją), monitorować proces i zachować odpowiednią dokumentację. Zrzeczenie się spadku ma znaczące konsekwencje prawne, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistą w dziedzinie prawa spadkowego przed podjęciem tej decyzji.

Użytkownik strony Robtom

Ryszard 30.10.2023 08:24

Jakie są skutki zrzeczenia się spadku, zarówno pod względem praw i obowiązków, jak i finansowych?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Ryszard

Użytkownik strony Robtom

Walor Nieruchomości 30.10.2023 08:40

Zrzeczenie się spadku może mieć różnorodne skutki pod względem praw, obowiązków i finansów. Poniżej przedstawiam ogólny zarys możliwych konsekwencji:

Skutki prawne:

Utrata praw do spadku:

 • Zrzeczenie się spadku oznacza utratę wszelkich praw do aktywów i długów, które były częścią spadku.

Utrata prawa do dziedziczenia:

 • Dziedzic, który zrezygnuje ze spadku, nie będzie miał prawa do dziedziczenia konkretnych aktywów lub majątku.

Ograniczenia w dziedziczeniu ustawowym:

 • Zrzeczenie się spadku może wpłynąć na przyszłe dziedziczenie ustawowe, szczególnie jeśli chodzi o dziedziczenie po innych członkach rodziny.

Skutki obowiązkowe:

Uniknięcie długów spadku:

 • Zrzeczenie się spadku oznacza uniknięcie odpowiedzialności za długi i zobowiązania finansowe zmarłego.

Uniknięcie kosztów utrzymania nieruchomości:

 • Jeśli spadek obejmuje nieruchomości, zrzeczenie się go może zwolnić dziedzica z kosztów związanych z utrzymaniem tych nieruchomości.

Skutki finansowe:

Brak udziału w zyskach:

 • Dziedzic, który zrezygnuje ze spadku, nie będzie miał prawa do potencjalnych zysków związanych z aktywami spadkowymi.

Uniknięcie zobowiązań finansowych:

 • Zrzeczenie się spadku może chronić dziedzica przed potencjalnymi zobowiązaniami finansowymi, takimi jak długi czy podatki związane ze spadkiem.

Brak kontroli nad majątkiem:

 • Osoba, która zrezygnuje ze spadku, nie będzie miała kontroli nad zarządzaniem ani dysponowaniem aktywami spadkowymi.

Warto podkreślić, że skutki zrzeczenia się spadku mogą być złożone i zależą od konkretnej sytuacji prawnej i finansowej. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem, aby zrozumieć pełne konsekwencje tej decyzji w kontekście indywidualnych okoliczności dziedzica.

 


 

Użytkownik strony Robtom

Eryk 31.10.2023 11:56

Jakie są standardowe procedury i dokumenty związane z przyjęciem spadku?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Eryk

Użytkownik strony Robtom

Walor 31.10.2023 12:01

Procedury związane z przyjęciem spadku obejmują:

 1. Zgłoszenie zgonu i uzyskanie aktu zgonu.
 2. Znalezienie testamentu, jeśli istnieje.
 3. Zgłoszenie spadku do sądu w celu stwierdzenia nabycia.

Ważne dokumenty to:

 1. Akt zgonu.
 2. Testament.
 3. Wniosek do sądu.
 4. Dokumenty majątkowe, potwierdzające aktywa i długi.
 5. Dowody tożsamości spadkobierców.

Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procedur i dokumentów.

Użytkownik strony Robtom

Jan 01.11.2023 09:52

Jakie są powszechne powody, dla których osoba dziedzicząca może zdecydować się na zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Jan

Użytkownik strony Robtom

Walor 01.11.2023 10:39

Istnieje kilka powszechnych powodów, dla których osoba dziedzicząca może zdecydować się na zrzeczenie się spadku po jego przyjęciu. Poniżej przedstawiam kilka potencjalnych powodów:

Zadłużenie spadku:

 • Spadek może obejmować długi, a dziedzic może nie chcieć ponosić odpowiedzialności za te zobowiązania.

Obciążenia finansowe:

 • Dziedzic może nie być w stanie sprostać finansowym zobowiązaniom związanym z utrzymaniem czy opodatkowaniem nieruchomości czy innych aktywów spadkowych.

Konflikty rodzinne:

 • Konflikty rodzinne, nieporozumienia czy napięcia mogą skłonić dziedzica do zrezygnowania z udziału w procesie dziedziczenia.

Brak zasobów do utrzymania nieruchomości:

 • Posiadanie nieruchomości może generować koszty utrzymania, takie jak podatki, opłaty związane z koniecznymi naprawami czy koszty eksploatacji.

Ochrona przed długami własnymi:

 • Dziedzic może obawiać się, że dziedziczenie spadku może wpłynąć na jego własną sytuację finansową, zwłaszcza jeśli ma obciążenia finansowe.

Brak zainteresowania aktywami spadkowymi:

 • Osoba dziedzicząca może nie mieć zainteresowania bądź nie widzieć wartości w posiadaniu konkretnych aktywów spadkowych.

Wpływ na świadczenia socjalne:

 • Dziedzic, korzystający z różnych świadczeń socjalnych, może obawiać się, że dziedziczenie wpłynie na te świadczenia.

Inne priorytety życiowe:

 • Osoba dziedzicząca może mieć inne priorytety życiowe, które stawiają się w kontraście z dziedziczeniem, np. decyzje dotyczące kariery czy miejsca zamieszkania.

Warto zauważyć, że zrzeczenie się spadku to poważna decyzja, i zanim zostanie podjęta, zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem, aby zrozumieć konsekwencje prawne i finansowe takiego kroku.

 


 

Użytkownik strony Robtom

Kevin 04.11.2023 12:02

Jakie są konsekwencje związane z ewentualnymi długami i zobowiązaniami zmarłego po zrzeczeniu się spadku?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Kevin

Użytkownik strony Robtom

Walor 04.11.2023 12:41

Zrzeczenie się spadku może wpłynąć na różne aspekty związane z długami i zobowiązaniami zmarłego. Poniżej przedstawiam kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę:

1. Uniknięcie Długów Spadku:

 • Jednym z głównych korzyści z zrzeczenia się spadku jest uniknięcie dziedziczenia długów zmarłego. Osoba zrzekająca się spadku nie będzie odpowiedzialna za spadkowe zobowiązania finansowe, chyba że w sposób bezpośredni zgodzi się na ich przejęcie.

2. Konieczność Przyjęcia Spadku "Z Długami":

 • Jeśli dziedzic zdecyduje się przyjąć spadek, to może dziedziczyć nie tylko aktywa, ale także zobowiązania i długi zmarłego. To oznacza, że dziedzic staje się odpowiedzialny za spłacenie tych długów ze spadku.

3. Utrata Kontroli nad Aktywami:

 • Zrzeczenie się spadku oznacza utratę prawa do aktywów, ale również eliminuje ryzyko dziedziczenia długów. Osoba, która zrezygnuje ze spadku, nie będzie miała żadnej kontroli ani obowiązku wobec zobowiązań finansowych zmarłego.

4. Możliwość Działania na Rzecz Długów:

 • Chociaż dziedzic zrzekający się spadku nie dziedziczy długów, może on dobrowolnie zdecydować się na spłatę długów zmarłego, jeśli uzna to za stosowne.

5. Różnice w Jurysdykcji:

 • Przepisy dotyczące dziedziczenia i zrzeczenia się spadku mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, więc zawsze warto skonsultować się z prawnikiem w danym kraju, aby zrozumieć konkretne przepisy.

6. Konieczność Uzyskania Informacji o Długach:

 • Osoba zainteresowana zrzeczeniem się spadku powinna dokładnie zbadać sytuację finansową zmarłego, aby zidentyfikować wszelkie długi i zobowiązania. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie informacji od wierzycieli czy instytucji finansowych.

W każdym przypadku zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach spadkowych, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące ewentualnych długów i zobowiązań oraz zrozumienie konsekwencji związanych z zrzeczeniem się spadku.

Użytkownik strony Robtom

Patryk 10.01.2024 10:08

Jak uniknąć zostania wprowadzonym w błąd co do składu spadku?

Odpowiedź na komentarz użytkownika Patryk

Użytkownik strony Robtom

Walor 10.01.2024 10:11

Panie Patryku, aby uniknąć wprowadzenia w błąd co do składu spadku, powinien Pan dokładnie przeanalizować wszelkie dostępne dokumenty spadkowe, skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w prawie spadkowym, a także niezależnie zweryfikować informacje dotyczące majątku spadkowego, w tym wartości i stanu poszczególnych składników majątku.

Opublikuj komentarz