koszty-komornicze

Koszty komornicze podczas zajęcia nieruchomości- ile bierze komornik?

Spis Treści

[spis_tresci]

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Zajmuje się przypadkami gdy dłużnik pomimo wyroku sądowego, lub innego tytułu prawnego nie spełnia swoich zobowiązań wobec wierzyciela. Gdy np. dana osoba przestaje płacić zobowiązania kredytowe lub alimenty wierzyciel ma prawo ubiegać się o zwrot zaległej kwoty na drodze sądowej. Dłużnik w pierwszej kolejności otrzymuje sądowy nakaz zapłaty, jeżeli to nie przynosi skutku i należność dalej nie została uregulowana, sprawa zostaje zgłoszona do komornika. W trakcie postępowania komornik, może pobierać wynagrodzenie za swoje działania, czyli pobiera opłaty komornicze. W trakcie prowadzenia egzekucji ponoszone są koszty, za które egzekutor może domagać się zwrotu. Razem te należności tytułowane są jako koszty postępowania egzekucyjnego i najczęściej obciążony jest nimi dłużnik.

Po więcej informacji, sprawdź Jak sprzedać nieruchomość z komornikiem.

kim-jest-komornik

Czym są koszty komornicze?

Komornik ma prawo z każdej wyegzekwowanej kwoty od dłużnika ściągnąć należną sobie opłatę, jednak przy ustalaniu kosztów postępowania egzekucyjnego nie ma pełnej swobody. Zasady pobierania opłat przez wykonawcę określone są w ustawie o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku. Dokument między innymi wyznacza w jaki sposób zostaną pobrane dane kwoty oraz dokładne koszty należne komornikowi. Opłata egzekucyjna jest to 10% wartości wyegzekwowanego długu. W przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela komornik pobiera 5% wartości długu i tylko 3% wartości jeśli dłużnik ureguluje płatność w ciągu miesiąca od momentu otrzymania dokumentów o wszczęciu egzekucji. Oprócz tego komornik może pobierać dodatkowe opłaty w zależności od tego jakie czynności komornicze podejmuje. Przykładowo koszt za doręczenie pisma przez komornika wynosi 60 zł, a opłata za sporządzenie protokołu faktycznego wynosi 400 zł. Lista dodatkowych opłat jest dość długa gdyż musi zawierać każdą nieprzewidzianą sytuację. Istnieje też opłata za utrudnianie czynności komorniczych, a wynosi ona około 1000 zł. Jeśli sprawdziliśmy koszty w postanowieniu o zakończeniu egzekucji i uważamy, że przedstawione przez komornika należności zostały zawyżone, możemy złożyć skargę. Odpowiedni dokument należy złożyć w sądzie rejonowym pod który podlega dana kancelaria komornicza.

Koszty sprzedaży mieszkania mogą być różne. Warto wiedzieć Jak wycenić mieszkania.

Kiedy koszty postępowania egzekucyjnego ponosi wierzyciel?

Koszty postępowania egzekucyjnego głównie ponosi dłużnik. Musimy jednak być świadomi że komornik w pierwszej kolejności uzyskuje fundusze na opłaty od wierzyciela. Istnieje więc możliwość, że wierzyciel straci zainwestowane pieniądze w opłaty jeśli komornik nie uzyska ich od dłużnika. Wierzycie poniesie również koszty w sytuacji gdy nie przedstawi, że zawarł ugodę z dłużnikiem, a złożył podanie o umorzenie postępowania. Jeśli wierzyciel przedstawi że wycofuje wniosek ponieważ zawarł porozumienie z dłużnikiem, lub kwota zadłużenia została uregulowana, to dłużnik musi uregulować koszty komornicze. Oprócz tego wierzyciel poniesie koszty komornicze w przypadku gdy złożone pismo o wszczęcie egzekucji jest nieprawne lub w sytuacji gdy z powodu bierności wierzyciela wniosek zostaje umorzony.

Jak zniwelować koszty komornicze?

Koszty postępowania egzekucyjnego są dość wysokie i mogą znacznie wpłynąć na budżet danej osoby. Należności ulegają przedawnieniu po 6 latach, jednak rzadko to się zdarza ponieważ każde wszczęcie postępowania przez komornika przerywa ciąg. Przykładowo wierzyciel co 3 lata może składać wniosek do komornika i tym sposobem dług nie ulegnie przedawnieniu. Jeśli nie jesteśmy w stanie opłacić kosztów komorniczych jest procedura aby tego uniknąć. Bez Względu na to czy dana osoba jest wierzycielem czy dłużnikiem można złożyć u komornika wniosek do sądu o umorzenie kosztów komorniczych. Taki dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu otrzymania postanowienia o opłacie komorniczej. W dokumencie musimy argumentować wniosek trudną sytuacją finansową i przedstawić że regulacja zaległości znacznie ją pogorszy.

Cena mieszkania może być różna, zależy ona od wielu okoliczności. Sprawdź Jakie czynniki wpływają na cenę nieruchomości

koszty komornicze

Zastanawiasz się gdzie sprzedać mieszkanie z problemami? Zobacz Kiedy i dlaczego warto skorzystać z usług skupu nieruchomości.

Jak zniwelować koszty komornicze?

Koszty postępowania egzekucyjnego są dość wysokie i mogą znacznie wpłynąć na budżet danej osoby. Należności ulegają przedawnieniu po 6 latach, jednak rzadko to się zdarza ponieważ każde wszczęcie postępowania przez komornika przerywa ciąg. Przykładowo wierzyciel co 3 lata może składać wniosek do komornika i tym sposobem dług nie ulegnie przedawnieniu. Jeśli nie jesteśmy w stanie opłacić kosztów komorniczych jest procedura aby tego uniknąć. Bez Względu na to czy dana osoba jest wierzycielem czy dłużnikiem można złożyć u komornika wniosek do sądu o umorzenie kosztów komorniczych. Taki dokument należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu otrzymania postanowienia o opłacie komorniczej. W dokumencie musimy argumentować wniosek trudną sytuacją finansową i przedstawić że regulacja zaległości znacznie ją pogorszy.

Ugoda z wierzycielem a koszty komornicze

Ugoda z wierzycielem jest najlepszym sposobem walki z długami, zabezpiecza jednocześnie dwie strony konfliktu, asekuruje wierzyciela i pomaga dłużnikowi. Gdy wierzyciel i dłużnik dochodzą do porozumienia odnośnie regulacji danych należności, wierzyciel może złożyć pismo do komornika aby umorzyć postępowanie. Dłużnik zostanie obciążony kosztami komorniczymi, ale tylko wtedy jeśli wierzyciel jak powód umorzenia postępowania przedstawi ugodę. Jeśli powód umorzenia postępowania nie zostanie przedstawiony, koszty komornicze ponosi wierzyciel.

Zobacz ofertę najlepszego skupu nieruchomości w Szczecinie.